Skype

Sử dụng Skype tiết kiệm chi phí cho bản thân và gia đình bạn. Hàng triệu người đang sử dụng Skype. Các bạn còn chần chừ gì nũa mà không tham gia ngay.
 • 1,100,000₫

  Skype gift card nó giống như 1 thẻ tín dụng trả trước, sử dụng Skype gift card để trả phí cho các dịch vụ như dùng SkypeIn, SkypeOut, Skype Voice mail hay mua trực tuyến các mặt hàng có sẵn từ Skype.com. Chỉ với Skype gift card 50$.

  1,100,000₫
 • 550,000₫

  Skype gift card nó giống như 1 thẻ tín dụng trả trước, sử dụng Skype gift card để trả phí cho các dịch vụ như dùng SkypeIn, SkypeOut, Skype Voice mail hay mua trực tuyến các mặt hàng có sẵn từ Skype.com. Chỉ với Skype gift card 25$.

  550,000₫
 • 440,000₫

  Skype gift card nó giống như 1 thẻ tín dụng trả trước, sử dụng Skype gift card để trả phí cho các dịch vụ như dùng SkypeIn, SkypeOut, Skype Voice mail hay mua trực tuyến các mặt hàng có sẵn từ Skype.com. Chỉ với Skype gift card 20$.

  440,000₫
 • 230,000₫

  Skype gift card nó giống như 1 thẻ tín dụng trả trước, sử dụng Skype gift card để trả phí cho các dịch vụ như dùng SkypeIn, SkypeOut, Skype Voice mail hay mua trực tuyến các mặt hàng có sẵn từ Skype.com. Chỉ với Skype gift card 10$.

  230,000₫
Facebook gift card Itunes gift card Microsoft gift card Google Play Gift Card Skype gift card iTunes, Google Play, facebook, skype, xbox, play station gift card giá rẻ